Ziekte, bijzonder verlof en verzuim

Hieronder is meer informatie te vinden over ziekte en verzuim voor bijvoorbeeld een arts. Dat kunt u doorgeven via Parro. Wilt u bijzonder verlof aanvragen, dan gebruikt u onderstaand formulier.

Achtergrondinformatie

Recht op verlof. Hoe zit dat? 

Ouders zijn verplicht om te zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een school en dat hun kind de school daadwerkelijk bezoekt. Leerlingen die 5 jaar zijn moeten naar school. Leerlingen die 4 jaar zijn mogen naar school. U vindt alle gegevens over de wettelijke kanten van schoolverlof onder Leerplicht | Rijksoverheid.nl. Hieronder volgt een toelichting op een aantal onderwerpen.

Afwezig door ziekte of bezoek aan een arts 

Bekende redenen om te verzuimen zijn ziekte, bezoek ziekenhuis, arts, tandarts, orthodontist, enz. Dit geeft u door via Parro. Wij willen u vragen om afspraken voor bijvoorbeeld een tandarts zoveel als mogelijk buiten schooltijden te maken. Als uw kind Rodehond of Waterpokken heeft, horen we dat graag. Bij deze ziektes informeren wij de andere ouders van de groep.

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Wanneer een leerling niet op tijd op school is (en er is geen melding gemaakt van ziekte of verzuim) wordt er contact met u opgenomen. Als schoolleiding zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafvervolging.

Procedure aanvragen bijzonder verlof:

– U vult onderstaande aanvraag in;
– U ontvangt een kopie van uw aanvraag retour en u ontvangt een bevestiging dat uw aanvraag is verstuurd;
– De directie beoordeelt uw aanvraag;
– Eventueel wordt er telefonisch extra informatie bij u opgevraagd;
– U ontvangt z.s.m. bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Klik hier voor meer informatie over de Verlofregeling.

Formulier aanvragen bijzonder verlof

  • VoornaamGeboortedatumGroep/leerjaar 
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY